Kitap kapağı

Orhun Yazıtları araştırmacıların ilgisine “Göktürk Yazısı” (Хөх Түрүгийн Бичиг) kitap moğolca dilinde 2008 yılında çıkmıştır.

Yazarın önsözünden alıntı: ... Bu kitabın satırlar arasına yazılmış çeviriyi okuyarak moğolca ve türk dillerinden bilen sıradan bir okuyucu çeviri kendi başına göre kolayca okuyup anlayabileceğini umyorum. Okuyucular Orhun yazısı ve okunuşu, kiril ve eski moğol alfabesinden yazılan sözleri okuyarak çevirileri karşılartırırsa eski göçebe halkların kültür, tarihi hakkında derin bilgilere sahip olabilirler ve yeni düşünceler ortaya atabilirler.

Moğolistan’daki kaya, taşlara yazılan “türk bitig’in” her bir sözü, harfı değerli anlamı sakladığı için her hangi bir masal, efsane, soyut düşüncelerden çok kıymetli ve somut bir delildir.

Bu çeviri Rus bilim adamı S. E. Malov’un “Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии”,  Москва-Ленинград, 1959, kitabındaki kopisini esas alınarak yapılmıştır. Rus bilgini S. E. Malov, Moğol ulu bilgini Doktor Profesör B. Rinçen ve Kazakistan bilgini Mırzataı Joldasbekov’ın 1986 yılında Kazakistan’da yayınlatan çevirilere bakarak bazı kelimeleri kendi düşünceme göre moğolcaya çevirdim.

Okuyucuya tanıştırmak, ilgisini çekmek için bazı isim, adların moğolcaya çevirisi diğer çevirilerden farklı olmuştur. Ayrıca bazı düşünce, kavramları daha derinden araştırmak lazimdir. Orhun yazısı moğolca ve türkçe ikisinin de özelliklerini barındıran ve fonetiği çok iyi gelişmiş bir yazıyımış. Kelimeyi er, dişi diye ayırmanın dışında er kelimeye yazılan ünlü ünsüz, dişi kelimeye yazılan ünlü ünsüz diye ayırt edip kullanyorlarmış. Ayrıca sözün söylenişi yansıtarak yazılyormuş....

Kitabın Yorum kısmındaki araştırma, analiz, düşünceleri yalnız yazarın kendi yorumlarıdır ve daha önce yayına cıkartılmamıştır. Okuyucuların satırlar arasına yazılmış çeviri, yorum ve araştırmayı değerlendirerek eleştiri yapacağına, çeviriyi daha geliştirip düzelteceğine ınanıyorum.

Orhun yazıtları göçebe halkların 200 yıllık tarihini saklayan değerli bir anıttır.

 
Arka Kapağı

Akademisyen  Ç. Dalai eleştiri yazısında: ... D. Baatar eski göçebelerin tarihi, dil bilimine çok değerli yazıları olan Kül Tigin, Tonyukuk Abidesinin yazıtları moğolcaya çevirerek yorum yapmıştır. Özellikle ana dili olan tuva dilini kullanarak göktürk yazıdaki sözlerin anlamını çıkararak yapılan çevirisi cok ilgi çekici olmuştur. Çok emek harcayan bu eser bilim adamların ilgisini, eleştirisini çekeceği bellidir. Bu eserde karşı cıktığım bazı yorumlar varsa da yazarın kendi düşüncesine saygı duyuyarak herhangi bir düzeltme yapılmadı.

“Göktürk Yazısı” bu kitap Moğol Türk araştırmacılara dahası eski göktürk yazıtları çeviri bilimine çok büyük katkıda bulunacağına ınanıyorum.

Çalışmalarına başarılar diliyorum.

 
Share |
 


Free web hosting
000webhost logo